Vernissagekort "Stad och fantasi", Spårvägsmuseet, 2009

Från albumet

Utställningar