Min första karta ritade jag som femåring. Inspirationen till att rita egna stadslandskap kom ur ett intresse för Stockholms bebyggelse, trafik och spårbundna kollektivtrafik och även hur detta skildras i kartor och stadsplaner. Så småningom upptäckte jag mer av omvärlden och andra större städer som t. ex. Beijing, Berlin, Pittsburgh m.fl. Under 1990-talet inledde jag en korrespondens med olika trafikbolag runt om i världen angående modern spårvägstrafik i Stockholm.

Några av de kuvert jag arbetar med kommer från dessa trafikbolag, andra är från vänner som sänder mig brev från olika länder. Frimärken, stämplar, adresser på eller ett veck i kuvertet bildar de förutsättningar jag måste förhålla mig till. Jag ser en möjlig bild i relationerna mellan dessa, hur städerna byggs i förhållande till en imaginär topografi och kulturminnesmärken. Städerna jag ritar är fiktiva, men är ändå fullt realistiska. Städer har sina inbyggda begränsningar.

Alla bilderna är utsnitt ur större tänkta städer som trafiktekniskt ska fungera. Dessa kompositioner kan likväl uttrycka eller uppfattas som mönster, bilder eller filmer …

Johan är inte längre i livet.Han avled den 22 september 2019 och vilar nu i minneslunden vid Smedby kyrka på södra Öland


Läser in mer...